Case

Inget uppdrag är det andra likt. Ibland gör enskild pressrelease jobbet, ibland krävs en rikstäckande reklamkampanj i alla media. Här kan du se exempel på hur vi arbetat tillsammans med några av våra uppdragsgivare. Vill du se fler, kontakta någon av våra projektledare.
Case - Intersport

Vi är Sportsverige

För att stärka Intersports position skapade vi konceptet ”Vi är Sportsverige”. Genom att låta riktiga människor, amatörer och elitidrottare, spela huvudrollerna kunde vi illustrera Intersports kärlek till sport. Sociala medier blev en viktig kanal för att stärka relationen till kunderna. Och konceptet fördjupas kontinuerligt med redaktionellt innehåll på intersport.se/stories.
Läs mer
Case - Vasaloppet

Det finns ett lopp för alla

Tillsammans med Vasaloppet har vi utvecklat arenan och kompletterat skidveckan med en sommarvecka för cyklister och löpare. Kommunikationskonceptet ”Det finns ett lopp för alla” handlar om att förtydliga, paketera och kommunicera varje lopp mot fler deltagare från nya målgrupper.
Läs mer
Case - HSB Göteborg

Hisingenftw

Hisingenftw är en blogg med hög trovärdighet som fångar utvecklingen och breddar och förnyar bilden av Hisingen. Arbetet sker på ett redaktionellt genomtänkt sätt, med ett roligt, läsvärt och personligt innehåll som sticker ut och verkar opinionsbildande i lokala frågor.
Läs mer
Case - Älvstranden Utveckling

Ett bolag i Göteborgs Stad

2015 fick vi i uppdrag att se över Älvstrandens grafiska identitet och hemsida. Älvstranden Utveckling har det senaste åren genomgått en förändring som bolag. Man har stärkt sin koppling till staden och renodlat sin business to business-profil, med fokus på hållbar stadsutveckling, med innovation, dialog och platsbyggnad som metod. Den grafiska identiteten och hemsidan behövde signalera detta.
Läs mer
Case - Svensk Cykling

Gör Sverige till cykelnation

För att öka cyklingen i Sverige måste cykelfrågor lyftas upp på såväl den mediala som den politiska agendan för att så sätt påverka allmänhetens intresset för och möjlighet till cykling. Därför hjälper vi Svensk Cykling att skapa relevant och intressant material för media och egna kanaler, samt arbetar med opinionsbildning i strategiskt viktiga frågor som vintercykling och cykelpendling.
Läs mer
Case - Pysslingen Förskolor

Ny visuell identitet

Tillsammans med designbyrån Dahlbäck/Söderberg arbetade vi fram en visuell identitet som tydligt positionerade Pysslingen Förskolor, skapade en stark identitet samt stärker och till viss del skapar en intern stolthet.
Läs mer