Case Älvstranden Utveckling

Ett bolag i Göteborgs Stad

Utmaning

2015 fick vi i uppdrag att se över Älvstrandens grafiska identitet och hemsida. Älvstranden Utveckling har det senaste åren genomgått en förändring som bolag. Man har stärkt sin koppling till Göteborgs Stad och renodlat sin business to business-profil, med fokus på hållbar stadsutveckling, med innovation, dialog och platsbyggnad som metod. Den grafiska identiteten och hemsidan behövde signalera detta.

Lösning

För att tydliggöra att Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag som arbetar i nära samarbete med Staden, valde vi att använda typsnitt och två huvudfärger ur Göteborgs Stads grafiska profil. Resultatet är en stark visuell samhörighet. En ny logotyp togs fram, som fick behålla sina klassiska vågor, nu i den nya huvudfärgen orange. Dessutom la vi till en devis – ”Ett bolag i staden” – för att ytterligare knyta an till Göteborgs Stad.

För att fånga det driv och innovativa arbetssätt som kännetecknar Älvstranden Utveckling arbetade vi med sajtens innehåll, visuella uttryck och nyhetsflöden. Vi anpassade innehållet till bolagets business to business-målgrupp och bildytorna fick en vågform för att skapa identifikation med logotypen.

Älvstranden Utvecklings hemsida


Vill du veta mer - Hör av dig!

Vi kan ju inte skriva romaner om hur vi jobbar och tänker. Men vill du ha mer information om Welcom, vad vi gjort och vad vi skulle kunna göra för just dig? Fyll då i dina kontaktuppgifter i boxen. Därefter klickar du bara, så hör vi av oss så fort vi kan.