Case Pysslingen Förskolor

Ny visuell identitet

Tanken bakom

Pysslingen Förskolor är det största svenska nätverket av privata förskolor, med över hundra verksamheter. Med sin storlek har Pysslingen Förskolor möjligheten att agera kunskapsledare på marknaden och utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

Efter en intern resa med att förtydliga Pysslingens Förskola, fick vi i uppgift att ta fram en visuell identitet med utgångspunkt i deras nya varumärkesplattform och syftet som formulerats: Utveckla de små och förändra det stora.

Idé

Då föräldrars, eller andra vårdnadshavares, behov och förväntningar skiljer sig åt under förskoletiden behöver Pysslingen Förskolor signalera olika värden som kan möta dem under hela förskoletiden.

Tillsammans med designbyrån Dahlbäck/Söderberg arbetade vi fram en visuell identitet som tydligt positionerade Pysslingen Förskolor, skapade en stark identitet samt stärker och till viss del skapar en intern stolthet.

Resultat

Den nya visuella identiteten speglar Pysslingen Förskolors erbjudande “en trygg och stimulerande värld full av möjligheter”. En grafisk manual med riktlinjer för ny logotyp, typsnitt, färger, bildtonalitet, illustrationer och ikoner.

Pysslingen Förskolor har dessutom fått två nya kompisar – Pyss & Ling. Efter sommaren delades boken ”Pyss går till förskolan” ut till nya barn på förskolorna. Figurerna är ett pedagogiskt verktyg för anställda att enkelt vägleda barn och föräldrar genom hela förskoletiden.

Vill du veta mer?
Kontakta Linda Eriksson

Läs mer om Pysslingen Förskolors nya utseende

Läs mer om Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor på Instagram


Vill du veta mer - Hör av dig!

Vi kan ju inte skriva romaner om hur vi jobbar och tänker. Men vill du ha mer information om Welcom, vad vi gjort och vad vi skulle kunna göra för just dig? Fyll då i dina kontaktuppgifter i boxen. Därefter klickar du bara, så hör vi av oss så fort vi kan.