Case Svensk Cykling

Gör Sverige till cykelnation

Utmaning

Svensk Cykling är en intresseorganisation för cykling, cykelfackhandlare, tillverkare och importörer som vill att fler svenskar ska cykla oftare. Dessutom ingår Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan. En gemensam insikt hos aktörerna i Svensk Cykling var att för att öka cyklingen i landet måste cykelfrågor lyftas upp på såväl den mediala som den politiska agendan för att så sätt påverka allmänhetens intresset för och möjlighet till cykling. Cykling kan endast öka märkbart om cykelinfrastrukturen fortsätter att växa och utvecklas.

Strategi

Hitta effektiva vägar att kommunicera med och påverka politiker på alla nivåer. I det arbetet gäller det att bygga Svensk Cykling som stark opinionsbildare och talesman i frågor som rör cykling, för att nå beslutsfattarna med kunskap och trovärdighet.

Kreativ och långsiktig kommunikation mot en bredare allmänhet samt nischade insatser mot avgränsade målgrupper som exempelvis bilpendlare, bilskjutsande föräldrar och potentiella träningscyklister. Strategiskt viktiga områden som exempelvis vintercykling och cykelpendling måste ägnas extra mycket energi.

Lösning

Vi gör egna undersökningar och rapporter för att skapa relevant och intressant material för media, i syfte att såväl bygga kunskap och intresse hos allmänheten som påverka beslutsfattare. Vi har initierat ett pris som premierar insatser som under året påverkat synen på cykelfrågor. Vi har också skapat egna kanaler, som en blogg och en bok, för att på så sätt vidga och fördjupa kommunikationen med potentiella cykelpendlare. Vi jobbar målmedvetet med opinionsbildning i strategiskt viktiga frågor och försöker att leda debatten i en rad aktuella relevanta cykelfrågor.

Resultat

  • Bloggen Cykelsmart har länge haft besökssiffror kring 10 000 besök per månad. Pappersupplagan av boken Cykelsmart är cirka 40 000 exemplar.
  • Andelen artiklar om vintercykling och cykelpendling har ökat mycket kraftigt de senaste tio åren.
  • Antalet riksdagsmotioner som kommer med förslag som rör främjande av cykling har ökat mycket kraftigt de senaste tio åren. 2015/16 slogs rekord i antalet riksdagsmotioner om cykling.
  • Svenska kommuner har idag en avsevärt tydligare strategi för ökad cykling än för ett decennium sedan.
  • Cykling fick för första gången ett eget utrymme i den senaste infrastrukturpropositionen för 2014-2025.
  • En nationell cykelstrategi har beslutats om i riksdagen under 2015.

 


Vill du veta mer - Hör av dig!

Vi kan ju inte skriva romaner om hur vi jobbar och tänker. Men vill du ha mer information om Welcom, vad vi gjort och vad vi skulle kunna göra för just dig? Fyll då i dina kontaktuppgifter i boxen. Därefter klickar du bara, så hör vi av oss så fort vi kan.