Welcom Event

Event

Möten mellan människor är alltid unika. Med genomtänkt logistik, kreativa lösningar och tydliga mål hanterar vi på Welcom alltifrån enskilda event till strategisk rådgivning. Med mötet som plattform stärker vi våra kunders varumärken och deras kommunikation med kunder, personal och intressenter.

Vi jobbar nära våra kunder i alla uppdrag och med en helhetssyn för hur eventet samspelar med digitala kanaler, PR och reklam för att stärka den totala effekten.