Welcom Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

För Welcom är integritet och dataskydd av största vikt. Det är självklart för oss att följa aktuella lagar och regler i vårt dagliga arbete. Dessutom använder vi oss av etablerade standarder i vår utveckling av företagets IT– säkerhet.

När du kontaktar Welcom eller någon av våra anställda via e-post eller telefon så sparar vi automatiskt personuppgifter som en naturlig del av e-kommunikation. Med personuppgifter menar vi namn, e-postadresser, telefonnummer och företagsuppgifter. Och när du besöker vår webbplats sparar vi de vanligaste uppgifterna som din webbläsare ger oss, tex IP-adresser och vald webbläsare – enbart i syfte att förbättra din upplevelse. Om du har, eller söker, en affärsmässig relation med oss så kan dina personuppgifter sparas i register som täcker kunder, möjliga kunder, leverantörer och potentiellt anställda.

Personuppgifter som samlas in som en del av ett pågående affärsförhållande kommer att omfattas av separata avtal som omfattar detta partnerskap.

Welcom arbetar också med särskilda marknadsaktiviteter, tex i form av nyhetsbrev och eventinbjudningar. Du bestämmer givetvis själv om du vill fortsätta att få dessa utskick eller om du vill avregistrera dig. Vi lovar att vi inte använder dessa uppgifter i andra syften och vi säljer inte heller uppgifterna till tredje part.

Det kan vara bra att veta att när du kontaktar Welcom via sociala medier, så är data du delar en relation mellan dig och den sociala medieplattformen – inte med Welcom. Och vi behandlar såklart inte dessa uppgifterna utanför den aktuella plattformen utan ditt samtycke.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter tills du ber oss att ta bort dem, vilket betyder en period av två år eller så länge som vi behöver den för att slutföra den uppgift informationen ursprungligen samlades in för. Dessutom kommer vi att behålla data längre om andra avtal eller omständigheter kräver det.

Om du har frågor eller vill kontakta oss om utdrag ur register, att återkalla samtycke eller ändra något, kontakta vår ansvariga på info@welcom.se