Aktuellt #sistabriefen
Nyheter 28 November, 2017

#sistabriefen

Ja!

Vi har mottagit den brief som 2 126 kvinnor från vår bransch idag publicerar på Resumé.
Och med detta svar accepterar vi utmaningen. Vi tar oss an problematiken – utan några som helst invändningar.

Vi på Welcom vet att vi kan göra mer, att vi kan bli bättre. Vi lovar därför att:

– se över vårt jämställdhetsarbete och utveckla det på bästa möjliga sätt
– slutföra vår lönekartläggning
– sträva efter att alltid skapa jämlik och jämställd kommunikation – fri från skadliga normer och sexism
– ha nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp – både bland våra anställda och våra kunder
– förankra tydliga riktlinjer för hur man som anställd/kund vid oönskade händelser anmäler detta och får hjälp och stöd
– agera kraftfullt om vi hör om, upplever eller ser någon fara illa, blir kränkt eller förnedrad

Det här är inte bara vackra fraser eller tomma löften. Vi menar allvar. Vi ska leverera.
Welcom ska aktivt arbeta för att skapa en arbetsplats och ett samhälle fritt från sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av människor.

Vi utgår ifrån att våra branschkollegor gör detsamma.

Hälsningar
Ulrika Brinkenberg, styrelseordförande & delägare
Joakim Brinkenberg, VD & delägare
Jonas Sjövall, CD & delägare
Adam Wladis, PR konsult & delägare
Erik Andersson, delägare