Göteborg Energi

Gör mindre för klimatet / 2021

NYCKELFAKTORER FÖR FRAMGÅNG
  • + Kampanj
  • + Digital strategi
  • + PR

I och med lanseringen av Göteborg Energis nya app skapades också en kampanj för att övertyga Göteborgs invånare att minska sin elförbrukning till förmån för klimatet.

Göteborgs stad har undertecknat EU-avtalet Climate Contract 2030 och kommer att minska sina fossila utsläpp med 70% till 2030. Staden har utsett Göteborg Energi som en central aktör i detta arbete. Elektrifiering är nödvändig för klimatet. Fossila bränslen måste ersättas med ren energi. Men elnätet är inte tillräckligt utvecklat, så elen kommer inte att nå Göteborgs invånare i en mängd som motsvarar deras behov.

Gör mindre för klimatet

Bristen på tillgänglig el är ett relativt okänt problem bland medborgarna. Vi stod inför en betydande utmaning när det gällde att väcka medborgarnas intresse för en relativt okänd fråga som dessutom var svår att förstå. Vårt mål var inte bara att öka förståelsen för problemet utan också att skapa engagemang och få människor att aktivt fundera på att ändra sitt eget beteende.

Vår lösning var en kampanj i köpt och förtjänad media som förklarade att vi alla behöver ändra vårt beteende när det gäller elförbrukning. Dessutom utvecklade vi och erbjöd invånarna i Göteborg en smart app som hjälper dem att kontrollera sin elförbrukning. Kampanjen var framgångsrik och ledde till fantastiska resultat, inklusive över 200 000 nya appanvändare.

71%

Medvetenhet

96%

Kunskap

47%

Gillande