Göteborg Energi

App / 2021 – pågående

NYCKELFAKTORER FÖR FRAMGÅNG
  • + Digital strategi
  • + Digital utveckling
  • + UX/UI
  • + Apputveckling

Göteborg Energi, ett offentligt energibolag, som är en marknadsledare i att öka medvetenheten och kunskapen den gröna omställningen. I sitt uppdrag underlättar de för medborgare att ta kontroll och fördela sin elförbrukning under dagen på ett mer hållbart sätt.

Göteborg Energi – appen

Ansvarsfulla medborgare vänder sig till elektrifierade alternativ av hållbarhetsskäl, men produktionen av elektricitet och nätverket för dess distribution är på en väg där det helt enkelt inte räcker till för att möta efterfrågan under alla tider på dygnet. Därför har användare identifierat ett behov av att styra sin elförbrukning till olika tider på dagen när tillgången är hög och efterfrågan är låg, men det kräver ett verktyg för att visualisera prisfluktuationerna under dagen och följa upp hur väl användaren har lyckats i sitt försök. Lösningen? En Göteborg Energi-app som svarar på alla behov, i ett projekt som initierades sent 2020 och hade sin första lansering mitt under 2021.

Teknisk Lösning

I samarbete med Göteborg Energi beslutade vi att utveckla en app för att assistera deras kunder på deras resa genom den gröna omställningen. Allt har utvecklats med de främsta målet att göra allt enkelt och snabbt för användaren. Appen blev snabbt den främsta verktyget i Sverige på App Store och med över 35 000 installationer (fram till mars 2022) tillsammans med höga betyg (4.2 på App Store) har den varit en enorm framgång.

Kontinuerlig utveckling

Användarbasen ökar stadigt med varje ny uppdatering, och appen utvecklas kontinuerligt för att bli ännu mer användbar i strävan mot en hållbar framtid. Varje ny funktion som läggs till eller justering som görs bidrar till att appen blir en ännu kraftfullare verktyg för användarna. Detta är en pågående resa som ständigt anpassar sig för att möta förändrade behov och möjligheter.